Voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen gebeurt volledig op eigen risico. Respecteer de mogelijkheden van je lichaam. YinYangAnn kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de student(e).
 • Iedere student is verantwoordelijk voor schade en/of verlies van zijn/ haar eigendommen.
 • Lichamelijke en/of psychische klachten moeten vóór de yogales aan de docente doorgegeven worden.
 • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, vraag dan eerst advies aan je behandelende zorgverstrekker.
 • Indien je ziektesymptomen voelt of vertoont, blijf dan thuis en verzorg jezelf!
 • Deelname aan de yogalessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.


Lidmaatschap en betaling

 • Als nieuwe student kun je een proefles aan voordelig tarief volgen. Zie Momoyoga hiervoor.
 • Bij een beurtenkaart wordt in geen geval verlenging van geldigheidsduur toegestaan. Het is jouw verantwoordelijkheid dat de lessen gevolgd worden binnen de geldigheidstermijn.
 • Enkel met een doktersbewijs van ziekte kan een verlenging van geldigheidsduur verleend worden.
 • Inschrijven voor iedere yogales is noodzakelijk ivm beschikbare plaatsen. Dit moet online gebeuren via Momoyoga. Betalen kan online of cash. Cash betalingen: Gelieve de docente vóór de yogales te betalen. Annuleren kan kosteloos tot 2 uur voor aanvang les. 
 • Wanneer je betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt YinYangAnn zich het recht voor toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan.


Wijziging

 • Mocht door YinYangAnn een of meerdere lessen worden geannuleerd, dan zullen deze lessen worden verrekend of terugbetaald.
 • YinYangAnn heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.