Algemene Voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen gebeurt volledig op eigen risico. Respecteer de mogelijkheden van je lichaam. HALARA BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de student(e).
 • Iedere student is verantwoordelijk voor schade en/of verlies van zijn/ haar eigendommen.
 • Lichamelijke en/of psychische klachten moeten vóór de yogales aan de docent doorgegeven worden.
 • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, vraag dan eerst advies aan je behandelende zorgverstrekker.
 • Indien je ziektesymptomen voelt of vertoont, blijf dan thuis en verzorg jezelf!
 • Deelname aan de yogalessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.


Lidmaatschap en betaling

 • Bij een beurtenkaart wordt in geen geval verlenging van geldigheidsduur toegestaan. Het is jouw verantwoordelijkheid om de lessen te volgen binnen de geldigheidstermijn.
 • Enkel met een doktersbewijs van ziekte kan een verlenging van geldigheidsduur verleend worden.
 • Inschrijven voor iedere yogales is noodzakelijk ivm beschikbare plaatsen. Dit moet online gebeuren via Momoyoga. Betalen kan online of cash. Cash betalingen: Gelieve de docente vóór de yogales te betalen.
 • Annuleren kan kosteloos tot 8 uur voor aanvang les, bij een workshop is dat 48 uur. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Wanneer je betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt HALARA BV zich het recht voor toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan.


Wijziging

 • Mocht HALARA BV een of meerdere lessen waarvoor je een boeking hebt, annuleren, dan worden deze lessen verrekend of terugbetaald.
 • HALARA BV heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.